The Occidental Hotel

43 York StSydneyAustralia
Hotelli